Aktualności

Lachy, Górale od Sącza czy Przed/Podkarpaccy Mazurzy – dylematy identyfikacji regionalnej Sądecczyzny.

Mieszkańcy Sądecczyzny – historycznej i etnicznej otuliny Nowego i Starego Sącza, wyróżniali się na tle innych grup odmiennością kulturową. Już w 1861 Franz Foetterte zauważył, że jednym z wyznaczników jest[…]

Read more

#KierujSięNaTradycję „Toutowie – wspólnota w zwierciadle pamięci”

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach #KierujSięNaTradycję. Tym razem głos zabierze dr Katarzyna Marcol z Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Porozmawiamy o Toutach. Kim są Toutowie, jakim posługują się[…]

Read more
#KierujSięNaTradycję 23 marca 2021r godzina 18.00 Komercjalizacja kultury- przywłaszczenie czy docenienie?

#KierujSięNaTradycję

#KierujSięNaTradycję to najnowszy projekt będący rozszerzeniem corocznego Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, którego organizatorem jest Uniwersytet Śląski. Przynajmniej raz w miesiącu, dzięki wydarzeniom o charakterze popularnonaukowym, edukacyjnym i artystycznym będziemy zapewniać[…]

Read more